//--> ehlibeyt-mektebi - Ana Sayfa Şia Mektebi,Ehlibeyt,Ehlibeytiz,Caferi,Ehlibeyti Gönülden Sevenlerin Sitesi
» Ana Kategoriler
Allah (c.c)
Resulullah
Kur'an-i Kerîm
Hadisler
İslam Tarihi
Kadın ve Aile
Çocuk Eğitimi
Hat Yazıları
» Genel Kategoriler
İslam Alimleri
Mubarek Günler
Kısas ve Öyküler
Sağlık Bilgileri
Gençlik
Eklenecek

İçerik

Ehli Beytiz.Tr.Gg

Sevgili Peygamberim-Dinle

     
005 Takdim
007 Peygamberimizin mübarek Nur'u
008 Mübarek Nur'unun yaratılması
009 Nurunun temiz alınlardan geçmesi
011 Dedesi Hazreti Abdülmuttalib
013 Abdullah'ın kurban edilmek istenmesi
014 Babası Hazreti Abdullah
016 Mübarek Nur'unun annesine geçmesi
017 Fil Vakası
018 Müjde haberleri
019 Cahiliye devri
022 Dünyayı teşrifleri doğumu
026 Doğduğu gece görülenler
028 Mevlid gecesi
029 Süt anneye verilmesi
031 Mübarek göğsünün yarılması
033 Muhterem annenin vefatı
034 Dedesinin yanında
035 1 Necranlı rahip
035 2 Dedesinin vefatı
036 Ebu Talip'in himayesinde
037 Rahip Bahira
039 Gençliği ve evlenmesi
040 Ticaretle meşgul olması
043 Hazreti Hadice ile evlenmesi
045 Zeyd bin Harise
048 Kabe hakemliği
049 Bi seti Peygamberliği ve daveti
050 İlk vahiy
051 Tebliğ emrinin gelmesi
053 İlk müslümanlar
057 Yakın akrabayı davet
060 Güneşi sağ elime verseler
061 Eziyet işkence ve zulüm
068 Eshab-ı kirama yapılan işkenceler
071 Bayılıncaya kadar işkence
072 Dar-ül Erkam
073 İlk şehid
074 Ebu Zerr-il-Gıfari'nin Müslüman olması
077 Kabe de açıktan Kuran-ı Kerim okunması
077 Tufeyl bin Amr'ın müslüman olması
079 Panayırlarda davet
082 Müşriklerin Kuran-ı Kerim dinlemesi
086 Halid bin Said in imanı
087 Musab bin Umery'in Müslüman olması
088 Habeşistan'a hicret
089 Hazreti Hamza'nın müslüman olması
091 Hazreti Ömer'in müslüman olması
096 Habeşistan'a ikinci hicret
101 Hüzün yılları Muhasara
106 Ay'ın ikiye ayrılması
107 Rabbim size de hidayet nasb etsin
108 Hüzün senesi
110 Hazreti Hatice validemizin vefatı
111 Eli boynuna yapıştı
112 Taiflileri imana daveti
114 La ilahe illallah diyerek kurtulunuz
118 Mirac
133 Hicret
134 Birinci Akabe biatı ve Medine'de doğan güneş
137 İkinci Akabe biatı
139 Hicret
145 Süraka bin Malik
147 Müjde müjde kainatın sultanı geliyor
151 Medine-i Münevvere devri
152 Ensar ile Muhacirlerin kardeş olması
154 Mescid-i Nebi
155 Hurma kütüğünün inlemesi
156 Hazreti Aişe ile evlenmesi
157 Ezan-ı Muhammedi
158 Eshab-ı kiramın eğitimi
159 Eshab-ı suffe
160 Cibril hadisi
164 Selman-ı Farisi nin müslüman olması
168 Melekler dinlemek için gelirdi
171 Hicretin birinci senesinde vuku bulan diğer bazı olaylar
171 İlk yazılı andlaşma
172 Ey Habibim mahsun olma
174 İlk seriyyeler
176 Mescid-i Kıbleteyn
178 Bedr gazası
183 Meleklerin yardıma gelmesi
191 Ebu Cehl in öldürülmesi
193 Zafer inanlarındı
200 Hazreti Ali ile Hazreti Fatıma'nın evlenmesi
205 Kab bin Eşrefin öldürülmesi
206 Beni Kaynuka Yahudileri
209 Uhud gazası
220 Hazreti Ali'nin kahramanlığı
225 Talha bin Ubeydullah'ın kahramanlığı
234 Hamra-ul Esed seferi
235 Reci vakası
240 Biri Maune vakası
241 Beni Nadir yahudileri
242 Fatıma Binti Esed in vefatı
243 Beni Mustalık gazası
245 Hendek gazası
262 Beni Kureyza yahudileri
265 Sad bin Muaz'ın şehadeti
268 Hudeybiye sulhnamesi
273 Biatı Rıdvan
276 Kurtar beni ya Resulallah
281 Davet mektupları
295 Hayber'in fethi
303 Hazreti Ali'nin kahramanlığı
308 Umret-ül-kaza seferi
313 Mute Gazası
324 Mekke nin fethi
326 Kim Mescid-i Haram'a sığınırsa
331 Hak geldi batıl zail oldu
334 Huneyn gazası
337 Taif seferi
339 Tebuk seferi
343 Tuzak
344 Mescid-i Dırar
345 Veda haccı
347 Veda hutbesi
350 Vefatı
364 Dinden dönme hareketleri
366 Kabir Hayatı kabrinde diri olması
368 Kabir Hayatı Resulullah efendimizi görmek
372 Peygamber Efendimizin kabr-i şerifini ziyaret
379 Tevessül
385 Salevat-ı şerife getirmenin önemi ve fazileti
390 Hilye-i Seadet Mübarek isimleri ve künyeleri
391 Hilye-i Seadet
396 Peygamber Efendimizin güzelliği
401 Üstünlükleri Yüksek Ahlakı
409 Faziletleri
414 İstiğfarı
416 Şefaati
421 Mucizeleri
426 Ehl-i beyt Mübarek hanımları
427 Ehl-i beyt Diğer hanımları
430 Ehl-i beyt Çocukları
432 Ehl-i beyti
434 Resulullahın Eshabı
438 Bazı zevaid sünnetleri Mübarek sakal ve saçları
440 Bazı zevaid sünnetleri Resulullahın yatması uyuması
442 Bazı zevaid sünnetleri Resulullah efendimizin oturması
443 Bazı zevaid sünnetleri Resulullahın yemesi ve içmesi
452 Resulullahın ev içinde ve ev dışındaki halleri
457 Resulullahın giydiği elbiseler
461 Kab bin Züheyr'e verdiği hırka
463 Necaşi'nin gönderdiği altın yüzük
465 Peygamberimizin döşeği
466 A Resulullahın asası
466 B Peygamberimizin taşıdığı yedi şey
467 Tertip düzene çok önem verirdi
468 Resulullah efendimizin kılıçları
469 Peygamberimizin yayları kalkanları
470 Resulullahın bayrak ve sancakları
471 Peygamber efendimizin atları
472 Peygamber efendimizin develeri
473 Resulullahın hane-i saadetleri
474 Resulullahın vakfettiği mülkler
476 İslam dini
477 İslam dini, İman
487 İslam dini, İbadetler
488 İslam dini, Ahlak
489 İslam dini, Muhammed aleyhisselama tabi olmak
493 Hilye-i Seadet
Bugun Toplam Ziyaretçi Sayısı 8 ziyaretçi (62 klik) Sitemizi Ziyaret Etti Ehlen Ve Sehlen
» Kısa Yollar

------
» Veda Hutbesi

Veda Hutbesi

Bismillahirrahmanirrahim

EY İNSANLAR!

Sözümü iyi dinleyiniz.Bilmiyor um, belki bu seneden sonra sizinle burada ebedi olarak bir daha birleşemeyeceğiz.

İNSANLAR!

Bu günleriniz nasıl mukaddes bir gün ise, bu aylarınız nasıl mukaddes bir ay ise, bu şehriniz (Mekke) nasıl mübarek bir şehir ise, canlarınız, mallarınız da öyle mukaddestir, her türlü tecâvüzden korunmuştur.


ASHABIM!

Yarın Rabbinize kavuşacaksınız ve bugünkü her hal ve hareketinizden muhakkak sorulacaksınız. Sakın benden sonra eski sapıklıklara dönüp de birbirinizin boynunu vurmayınız! Bu vasiyyetimi burada bulunanlar, bulunmayanlara bildirsin! Olabilir ki bildiren kimse, burada bulunup da işitenden daha iyi anlıyarak muhafaza etmiş olur.


ASHABIM!

Kimin yanında bir emanet varsa onu sahibine versin. Faizin her çeşidi kaldırılmıştır, ayağımın altındadır. Lâkin borcunuzun aslını vermek gerektir. Ne zulmediniz, ne de zulme uğrayınız. Allah'ın emriyle faizcilik artık yasaktır. Cahilliyetten kalma bu çirkin âdetin her türlüsü ayağımın altındadır. İlk kaldırdığım fâiz deAbdulmuttalib'in oğlu (amcam) Abbas'ın faizidir.

ASHABIM!

Cahilliyet devrinde güdülen kan dâvâları da tamamen kaldırılmıştır. Kaldırdığım ilk kan davası Abdulmuttalib'in torunu (amcazadem) Rebia'nın kan davasıdır.


İNSANLAR!

Bugün şeytan sizin şu topraklarınızda yeniden tesir ve hakimiyet kurmak gücünü ebedi suretle kaybetmiştir. Fakat siz; bu kaldırdığım şeyler dışında, küçük gördüğünüz işlerde ona uyarsanız bu da onu memnun edecektir. Dininizi korumak için bunlardan da sakınınız!

İNSANLAR!


Kadınların haklarını gözetmenizi ve bu hususta Allah'tan korkmanızı tavsiye ederim. Siz kadınları, Allah emaneti olarak aldınız; onların namuslarını ve iffetlerini Allah adına söz vererek helal edindiniz. Sizin kadınlar üzeridne hakkınız, onların da sizin üzerinizde hakları vardır. Sizin kadınlar üzerindeki

hakkınız, onların, aile yuvasını, hoşlanmadığınız hiçbir kimseye çiğnetmemeleridir. Eğer razı olmadığınız herhangi bir kimseyi aile yuvanıza alırlarsa, onları hafifçe döğüp sakındırabilirsiniz. Kadınların da sizin üzerinizdeki hakları, memleket göreneğine göre, her türlü yiyim ve giyimlerini temin etmenizdir.


MÜ'MİNLER!


Size bir emanet bırakıyorum ki ona sıkı sarıldıkça yolunuzu hiç şaşırmazsınız. O emanet Allah Kitabı Kur'andır.

MÜ'MİNLER!

Sözümü iyi dinleyiniz ve iyi belleyiniz! Müslüman müslümanın kardeşidir, böylece bütün müslümanlar kardeştir. Din kardeşinize ait olan herhangi bir hakka tecavüz başkasına helal değildir. Meğer ki gönül hoşluğu ile kendisine vermiş olsun...


ASHABIM!

Nefsinize zulmetmeyiniz. Nefsinizin de üzerinizde hakkı vardır.

İNSANLAR!

Allah Teala her hak sahibine hakkını (Kur'an'da) vermiştir. Varise vasiyet etmeğe lüzum yoktur. Çocuk kimin döşeğinde doğmuşsa ona aittir. Zina eden için mahrumiyet vardır. Babasından başka bir soy iddia eden soysuz, yahut efendisinden başkasına intisaba kalkan nankör, Allah'ın gazabına, meleklerin lanetine ve bütün müslümanların ilencine uğrasın! Cenab-ı Hak, bu gibi insanların ne tevbelerini, ne de adalet ve şahadetlerini kabul eder.

İNSANLAR!

Rabbiniz birdir. Babanız da birdir; hepiniz Âdem'in çocuklarısınız, Âdem ise topraktandır. Allah yanında en kıymetli olanınız, O'na en çok saygı göstereninizdir. Arabın Arap olmayana -Allah saygısı ölçüsünden başka- bir üstünlüğü yoktur.

İNSANLAR!

Yarın beni sizden soracaklar, ne diyeceksiniz?

"-Allah'ın elçiliğini ifa ettin, vazifeni yerine getirdin, bize vasiyet ve öğütte bulundun diye şahadet ederiz." (Bunun üzerine Resûl-i Ekrem mübarek şahadet parmağını göğe doğru kaldırarak sonra da cemaat üzerine çevirip indirerek şöyle buyurdu.)

Şahid ol yâ Rab!

Şahid ol yâ Rab!

Şahid ol yâ Rab!

» Ana Menü
» Ana Sayfa
Forum
Haberler
Dini Programlar
Dini HikayeLer
Sahabe Hayatları
Sohbet
Dini Ve GeneL Resimler
Dini FiLimLer
İlahiler
Link Listesi
Ziyaretçi Defteri
» DosT SiteLer
Gececi40
Html Banker
Mert Köseoğlu Blog
HellBas
Dkner.Tr.Gg
Destekliyoruz
Hagika
Mat- Özel Ders
EkleneCek
EkleneCek
EkleneCek
» CopyrightAna SayFaya Git
;
EmruLLaH Candan | aLi Candan | Ehlibeytiz.Tr.Gg

Bu web sitesi ücretsiz olarak Bedava-Sitem.com ile oluşturulmuştur. Siz de kendi web sitenizi kurmak ister misiniz?
Ücretsiz kaydol