//--> ehlibeyt-mektebi - Ana Sayfa Şia Mektebi,Ehlibeyt,Ehlibeytiz,Caferi,Ehlibeyti Gönülden Sevenlerin Sitesi
» Ana Kategoriler
Allah (c.c)
Resulullah
Kur'an-i Kerîm
Hadisler
İslam Tarihi
Kadın ve Aile
Çocuk Eğitimi
Hat Yazıları
» Genel Kategoriler
İslam Alimleri
Mubarek Günler
Kısas ve Öyküler
Sağlık Bilgileri
Gençlik
Eklenecek

İçerik

Ehli Beytiz.Tr.Gg

EhLibeyT


EHL-İ BEYT KİMDİR?

Ehl, kelimesi izafet olduğu şeyle tanımlanır. Ehlü'l Kura (şehir
halkı) veya Ehlü'l Kitap (kitaba uyanlar veya onu okuyanlar gibi).
Beyt kelimesi ise ev anlamındadır. Ehl-i Beyt ifadesi ise, kişinin
yakınları ve soydaşlarını ifade eder.

Kur'an-ı Kerim'de Hz. İbrahim'in evlatlarına ve evlatlarının
evlatları için Ehl-i Beyt tabiri kullanılmıştır. "Allah'ın rahmeti ve
bereketleri sizin üzerinize olsun ey Ehl-i Beyt!''1

EHL-İ BEYT İFADESİ KİMLERİ KAPSAMAKTADIR?

Kur'an-ı Kerim'de pek çok ayetle ve Resülullah'ın (s.a.v.) yüz-
lerce hadisiyle sabittir ki, Ehl-i Beyt, sadece Hz. Fâtımâ, Hz. Ali,
Hz. Hasan, Hz Hüseyin ve Resülullah'tır(s.a.v.).

Ancak bazı eserlerde, Ehl-i Beyt kapsamına Resulüllah'ın (s.a.v.)
eşleri ve hatta Haşimoğulları'nın da dahil olduğu iddiaları vardır.

1- Nişaburî, Mukatil, Suyûti gibi bazı alimler bu ayet-i kerime-
nin kapsamına Hz. Peygamberin hanımlarının da girdiğini iddia
etmektedirler.

2- Abdullah b. Abbas (r.a.) ve İkrime gibiler ise, Ehl-i Beyt'ten
maksadın sadece ve sadece Resulüllah (s.a.v.) Efendimizin müba-
rek eşleri olduğunu iddia etmektedirler.

EHL-İ BEYT HAKKINDA İNEN AYETLER / 1

Ehl-i Beyt hakkında inen ayetler, Kur'an-ı Kerim'in dörtte birini
teşkil eder.6

Biz buraya bir kısmını almakla yetindik.

1) Ümmü Seleme'den şöyle nakledilir: "Yüce Allah, ancak ve
ancak siz Ehl-i Beyt'ten her türlü çirkinliği gidermek ve sizi ter-
temiz yapmak ister" ayeti inince; Resulüllah, birini Ali, Fâtımâ,
Hasan ve Hüseyin'in peşine gönderdi ve "Bunlar, Benim Ehl-i
Beytim'dir" buyurdu.7

2) Hz. Aişe'den şöyle nakledilir:

"O (Ali), Resulüllah'ın yanında insanların en sevimlisiydi. Ben
Resulüllah'ın, O'nu, Fâtımâ'yı, Hasan ve Hüseyin'i elbisesinin al-
tına aldığını ve sonra "Allah'ım, bunlar Benim Ehl-i Beyt'imdir"
dediğini gördüm.8

EHL-İ BEYT HAKKINDA İNEN AYETLER / 2

6) Vesile b. Eska anlatıyor:

"Ben Ali'ye uğradım. Fakat O'nu bulamadım. Bunun üzerine
Fâtımâ "Ali, Resulüllah'ı çağırmaya gitti" dedi. Sonra Resulüllah
ve Ali içeri girdiler. Ardından Resulüllah Hasan ve Hüseyin'i ça-
ğırarak her birini bir dizi üzerine oturttu. Fâtımâ ve kocasını da
odasından (çağırıp) kendine yaklaştırdı. Sonra da onların üzerine
bir elbise örterek "Allah (c.c.), ancak ve ancak siz Ehl-i Beyt'ten
her türlü çirkinliği defetmeyi ve sizi tertemiz kılmayı diler" ayetini
okudu ve devamında "Bunlar, Benim Ehl-i Beyt'imdir Allah'ım!
Ehl-i Beyt'im daha layıktır" buyurdu."13

EHL-İ BEYT HAKKINDA İNEN AYETLER / 3

Tathir ayetinin Hz. Ali, Hz. Fâtımâ, Hz. Hasan ve Hz. Hüseyin
hakkında nâzil olduğunu ifade eden eserlerin bazılarını sıraladık.
Ancak bu kaynakların sayısı oldukça fazladır. Buna rağmen, bu
ayette kastedilen kimselerin Hz. Peygamberin eşleri ve Haşimo-
ğulları olduğunu ileri süren bazı görüşler de mevcuttur.

1-"De ki, Ben bu (peygamberliğimi tebliğime) karşılık, yakınla-
rıma sevgiden başka sizden hiçbir ücret istemiyorum."17
Bu ayet-i kerime Hz. Ali, Hz. Fâtımâ, Hz. Hasan ve Hz. Hüseyin'i
ve onların pak soyunu sevmek hususunda nâzil olan "meveddet
ayeti"dir.


 

Bugun Toplam Ziyaretçi Sayısı 8 ziyaretçi (21 klik) Sitemizi Ziyaret Etti Ehlen Ve Sehlen
» Kısa Yollar

------
» Veda Hutbesi

Veda Hutbesi

Bismillahirrahmanirrahim

EY İNSANLAR!

Sözümü iyi dinleyiniz.Bilmiyor um, belki bu seneden sonra sizinle burada ebedi olarak bir daha birleşemeyeceğiz.

İNSANLAR!

Bu günleriniz nasıl mukaddes bir gün ise, bu aylarınız nasıl mukaddes bir ay ise, bu şehriniz (Mekke) nasıl mübarek bir şehir ise, canlarınız, mallarınız da öyle mukaddestir, her türlü tecâvüzden korunmuştur.


ASHABIM!

Yarın Rabbinize kavuşacaksınız ve bugünkü her hal ve hareketinizden muhakkak sorulacaksınız. Sakın benden sonra eski sapıklıklara dönüp de birbirinizin boynunu vurmayınız! Bu vasiyyetimi burada bulunanlar, bulunmayanlara bildirsin! Olabilir ki bildiren kimse, burada bulunup da işitenden daha iyi anlıyarak muhafaza etmiş olur.


ASHABIM!

Kimin yanında bir emanet varsa onu sahibine versin. Faizin her çeşidi kaldırılmıştır, ayağımın altındadır. Lâkin borcunuzun aslını vermek gerektir. Ne zulmediniz, ne de zulme uğrayınız. Allah'ın emriyle faizcilik artık yasaktır. Cahilliyetten kalma bu çirkin âdetin her türlüsü ayağımın altındadır. İlk kaldırdığım fâiz deAbdulmuttalib'in oğlu (amcam) Abbas'ın faizidir.

ASHABIM!

Cahilliyet devrinde güdülen kan dâvâları da tamamen kaldırılmıştır. Kaldırdığım ilk kan davası Abdulmuttalib'in torunu (amcazadem) Rebia'nın kan davasıdır.


İNSANLAR!

Bugün şeytan sizin şu topraklarınızda yeniden tesir ve hakimiyet kurmak gücünü ebedi suretle kaybetmiştir. Fakat siz; bu kaldırdığım şeyler dışında, küçük gördüğünüz işlerde ona uyarsanız bu da onu memnun edecektir. Dininizi korumak için bunlardan da sakınınız!

İNSANLAR!


Kadınların haklarını gözetmenizi ve bu hususta Allah'tan korkmanızı tavsiye ederim. Siz kadınları, Allah emaneti olarak aldınız; onların namuslarını ve iffetlerini Allah adına söz vererek helal edindiniz. Sizin kadınlar üzeridne hakkınız, onların da sizin üzerinizde hakları vardır. Sizin kadınlar üzerindeki

hakkınız, onların, aile yuvasını, hoşlanmadığınız hiçbir kimseye çiğnetmemeleridir. Eğer razı olmadığınız herhangi bir kimseyi aile yuvanıza alırlarsa, onları hafifçe döğüp sakındırabilirsiniz. Kadınların da sizin üzerinizdeki hakları, memleket göreneğine göre, her türlü yiyim ve giyimlerini temin etmenizdir.


MÜ'MİNLER!


Size bir emanet bırakıyorum ki ona sıkı sarıldıkça yolunuzu hiç şaşırmazsınız. O emanet Allah Kitabı Kur'andır.

MÜ'MİNLER!

Sözümü iyi dinleyiniz ve iyi belleyiniz! Müslüman müslümanın kardeşidir, böylece bütün müslümanlar kardeştir. Din kardeşinize ait olan herhangi bir hakka tecavüz başkasına helal değildir. Meğer ki gönül hoşluğu ile kendisine vermiş olsun...


ASHABIM!

Nefsinize zulmetmeyiniz. Nefsinizin de üzerinizde hakkı vardır.

İNSANLAR!

Allah Teala her hak sahibine hakkını (Kur'an'da) vermiştir. Varise vasiyet etmeğe lüzum yoktur. Çocuk kimin döşeğinde doğmuşsa ona aittir. Zina eden için mahrumiyet vardır. Babasından başka bir soy iddia eden soysuz, yahut efendisinden başkasına intisaba kalkan nankör, Allah'ın gazabına, meleklerin lanetine ve bütün müslümanların ilencine uğrasın! Cenab-ı Hak, bu gibi insanların ne tevbelerini, ne de adalet ve şahadetlerini kabul eder.

İNSANLAR!

Rabbiniz birdir. Babanız da birdir; hepiniz Âdem'in çocuklarısınız, Âdem ise topraktandır. Allah yanında en kıymetli olanınız, O'na en çok saygı göstereninizdir. Arabın Arap olmayana -Allah saygısı ölçüsünden başka- bir üstünlüğü yoktur.

İNSANLAR!

Yarın beni sizden soracaklar, ne diyeceksiniz?

"-Allah'ın elçiliğini ifa ettin, vazifeni yerine getirdin, bize vasiyet ve öğütte bulundun diye şahadet ederiz." (Bunun üzerine Resûl-i Ekrem mübarek şahadet parmağını göğe doğru kaldırarak sonra da cemaat üzerine çevirip indirerek şöyle buyurdu.)

Şahid ol yâ Rab!

Şahid ol yâ Rab!

Şahid ol yâ Rab!

» Ana Menü
» Ana Sayfa
Forum
Haberler
Dini Programlar
Dini HikayeLer
Sahabe Hayatları
Sohbet
Dini Ve GeneL Resimler
Dini FiLimLer
İlahiler
Link Listesi
Ziyaretçi Defteri
» DosT SiteLer
Gececi40
Html Banker
Mert Köseoğlu Blog
HellBas
Dkner.Tr.Gg
Destekliyoruz
Hagika
Mat- Özel Ders
EkleneCek
EkleneCek
EkleneCek
» CopyrightAna SayFaya Git
;
EmruLLaH Candan | aLi Candan | Ehlibeytiz.Tr.Gg

Bu web sitesi ücretsiz olarak Bedava-Sitem.com ile oluşturulmuştur. Siz de kendi web sitenizi kurmak ister misiniz?
Ücretsiz kaydol